Markering schoolomgeving Virgo Heide

Virgo Heide

Status: Gepland

 

Een belangrijk actiepunt uit het mobiliteitsplan van Londerzeel is het aanbrengen van wegmarkeringen rond schoolomgevingen. Ook basisschool Virgo Amandus profiteert van deze actie. Deze maatregel is cruciaal om de veiligheid van kinderen te verhogen tijdens hun dagelijkse verplaatsingen van en naar school.

Door duidelijk zichtbare markeringen aan te brengen, zoals zebrapaden, snelheidsbeperkingen en duidelijke aanwijzingen voor oversteekplaatsen, wordt de aandacht van automobilisten getrokken en worden zij aangemoedigd om hun snelheid te matigen en extra voorzichtig te rijden.

 

Andere projecten