Markering schoolomgeving Virgo

Virgo Sapiens

Status: Gepland

 

Een belangrijk actiepunt uit het mobiliteitsplan van Londerzeel is het aanbrengen van wegmarkeringen rond schoolomgevingen. Ook Virgo Sapiens secundair profiteert van deze actie. Deze maatregel is cruciaal om de veiligheid van kinderen te verhogen tijdens hun dagelijkse verplaatsingen van en naar school.

Door duidelijk zichtbare markeringen aan te brengen, zoals zebrapaden, snelheidsbeperkingen en duidelijke aanwijzingen voor oversteekplaatsen, wordt de aandacht van automobilisten getrokken en worden zij aangemoedigd om hun snelheid te matigen en extra voorzichtig te rijden.

Bovendien helpen deze markeringen om de verkeersstroom beter te reguleren en zorgen ze ervoor dat voetgangers en fietsers een veilige doorgang hebben. Dit initiatief draagt bij aan een veiliger en kindvriendelijker Londerzeel, waar ouders met een gerust hart hun kinderen zelfstandig naar school kunnen laten gaan.

De wandelboulevard in de Ursulinenstraat wordt ook verlengd tot aan de kleine groene poort van het Virgo Sapiens Instituut.

Wanneer? In juni 2024.

 

Andere projecten