Online bevraging over fietspaden

Gepubliceerd op 22-05-2024

 

 

Om de huidige fietspaden aan de laatste normen te laten voldoen, zijn in vele gevallen onteigeningen of een volledige heraanleg van de wegen nodig. In afwachting van zulke heraanleg kan reeds een kwaliteitsimpuls worden gegeven door bijvoorbeeld het oppervlak van fietspaden in slechte staat te vernieuwen. 

In het participatiemoment werd gepeild naar de mening omtrent ‘bestaande fietspaden’. Het overgrote merendeel van de respondenten vindt dat de bestaande fietspaden comfortabeler moeten worden. 

Andere nieuwsberichten