Aanpassing Leirekensroute aan Leireken

't Leireken

Status: Gepland

 

Thema: fietsers

Wat willen we doen?

Bij de plannen voor de aanleg van Leirekensroute, de fietssnelweg tussen Aalst en Londerzeel (F27), wordt de route van de fietssnelweg lichtjes verplaatst. Momenteel loopt de fietssnelweg tussen het terras van ’t Leireken bij Viljan en de bomenrij/ oude treinwagon. De ruimte is ertussen is te smal om de normen van de fietssnelweg te kunnen halen. Om de bomenrij te kunnen sparen en de nodige ruimte te kunnen voorzien voor fietsers, wordt de fietssnelweg voorzien op de rijbaan parallel met het fietspad (andere kant van de trein). Hier duwen de boomwortels de verharding niet omhoog. Het terras wordt uitgebreid over het huidige fietspad, waardoor er een aangenaam rustpunt wordt gecreëerd langs deze fietsroute.

Wanneer? De werken staan gepland in de tweede helft van 2024.

 

Andere projecten